การศึกษา ถือเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของเอกลักษณ์ประจำชาติของญี่ปุ่นและเป็นแหล่งความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่น ระบบการศึกษาคุณภาพสูงของประเทศได้รับการยกย่องจากนานาชาติมาโดยตลอด การเน้นที่การพัฒนาแบบองค์รวมของเด็กทำให้นักเรียนชาวญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในสาขาวิชาต่างๆ มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ

การศึกษา ที่ได้รับการยกย่องจากประเทศอื่น

การศึกษา ถือเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของเอกลักษณ์ประจำชาติของญี่ปุ่นและเป็นแหล่งความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่น

แม้จะยกย่องระบบการศึกษาของญี่ปุ่นในระดับนานาชาติ แต่หลักการพื้นฐานของระบบจำนวนมากได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ระบบการศึกษาได้กลายเป็นจุดสนใจของความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับรู้ถึงความเข้มงวด ความสม่ำเสมอ และความเป็นศูนย์กลางในการสอบ ขอบเขตที่ประเทศประสบความสำเร็จในการให้การเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกันนั้นยังถูกตั้งคำถาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงระดับอุดมศึกษาที่คัดเลือกและแข่งขันได้ ช่องว่างในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างชนชั้นสูงกับชั้นล่างกำลังกว้างขึ้นควบคู่ไปกับความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเหลื่อมล้ำชัดเจนที่สุดในระดับอุดมศึกษา ความไม่เท่าเทียมกันนี้กำลังเติบโตในแต่ละขั้นตอนของการศึกษา และถูกขับเคลื่อนโดยตัวแปรหลายอย่าง รวมถึงการเพิ่มจำนวนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การเติบโตของสถาบันเฉพาะทางที่มุ่งเตรียมนักเรียนสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและมัธยมปลาย และค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา (HEI) ความท้าทายเหล่านี้ ประกอบกับความจำเป็นในการจัดหาการศึกษาและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจความรู้ที่กำลังขยายตัว ได้กระตุ้นให้มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง

การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนตั้งแต่เริ่มต้นสหัสวรรษได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อภาคการศึกษาของญี่ปุ่น แม้จะมีความตึงเครียดมาอย่างยาวนานระหว่างสองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก แต่ปัจจุบันนักศึกษาชาวจีนยังเป็นนักศึกษาต่างชาติส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่ศึกษาในญี่ปุ่น ในปี 2019 นักเรียนต่างชาติสี่ในสิบคนในญี่ปุ่นมาจากประเทศจีน

ความท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติชาวญี่ปุ่นในหลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศคือการได้รับการยอมรับจากหลักสูตรวิชาการระดับนานาชาติของพวกเขา หน่วยกิตที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศผ่านโครงการแลกเปลี่ยนหรือการศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศมักไม่ได้รับการยอมรับในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ในที่สุด ค่าเล่าเรียนที่พุ่งสูงขึ้นที่ HEI ทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นปัญหาอย่างมากสำหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่น

ความแตกต่างเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นอุปสรรคต่อนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่คิดจะไปศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา แต่ประสบการณ์ล่าสุดของแคนาดาดูเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  แทงบอลออนไลน์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น