หลายคนคงคิดว่าการเก็บเงินนั้นยากนั้นเราสามรถทำให้เป็นนิสัยได้เพราะ การออมเงิน มีประโยชน์เป็นอย่างมากการออมเงินจะช่วยเราแก้ปัญหาทางการเงินในอนาคตได้ไม่ว่าเราประสบปัญหาอะไรที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน เงินออมนี้จะช่วยให้คุณได้บรรเทาได้อย่างดี

การออมเงิน เงินในอนาคต

ออมเงินเป็นที่หลายคนรู้จักและเข้าใจว่าปัจจัยหลักของการออมเงินนั้นคืออะไร การออมเงินเป็นประโยชนอย่างมากที่สุดในอนาคตของทุกคน การออมเงินจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างที่ผู้เก็บออมได้พบเจอปัจจุบันเงินสำคัญมากกับทุกอย่างทุกอย่างต้องใช้เงิน เงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งของทุกๆครอบครัว หลายคนคิดว่าการเก็บออมเงินเป็นเรื่องที่ยากแต่เราสามารถเก็บและฝึกฝนกันได้การการเริ่มเก็บเงินสำหรับคนที่พึ่งเริ่ม เริ่มจากเก็บน้อยๆก่อนก็ได้ การออมเงินคือเก็บเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายหมดแล้วหักจ่ายรายได้ที่ได้รับมา การออมเงินเพื่อจุดประสงค์หลักในอนาคตทำให้เราได้นำเงินเก็บออมนั้นมาใช้จ่ายเรื่องในอนาคตเช่นบ้าน รถ ค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้เงินออมยังช่วยปัญหาเรื่องการเงินที่ขาดสนร้อนเงินในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นการออมเงินต่อบุคคลนั้นๆสำคัญเป็นอย่างมากที่สุด

หลายคนคงคิดว่าการเก็บเงินนั้นยากนั้นเราสามรถทำให้เป็นนิสัยได้เพราะ การออมเงิน มีประโยชน์เป็นอย่างมากการออมเงินจะช่วยเราแก้ปัญหาทางการ

1.ช่วยให้ครัวเรือนมีความมั่นคง เช่นคนในครอบครัวประสบปัญหาการใช้เงินขาดเงินฉุกเฉิน เพื่อเป็นการพัฒนาสมาชิกในครอบครัวละการสะสมทรัพย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวทำให้ฐานะการเงินของผู้ออมเป็นผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวอนาคต

2.ช่วยให้คัวเรือนมีรายได้มากขึ้น การมีเก็บตามธนาคารสถาบันการเงินก การซื้อธนบัตรหรือการซื้อหุ้นในธุรกิจต่างๆทำให้ได้ผลประโยชน์จากดอกเบี้ยที่จะได้รับหรือเงินปันผลหรือกำไร

3.ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น การนำเงินเก็บเงินออมมีช่วยซื้อบ้าน รถ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการซึ่งจะอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตมากยิ่งขึ้นและการออมเงินเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลพัฒนาซึ่งจะนำไปสู่การเจริญในประเทศอีกด้วย

4.ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ การออมเงินจะนำไปใช้ในการลงทุนภาคธุรกิจ การสร้างเศรษฐกิจขั้นฐานอีกด้วย

5.ช่วยลดปัญหาภาระต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการออมของคนไทย ลดปัญหาการพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย

อย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่ค่อยมีใครเก็บออมเงินเท่าที่ควรจะเป็น คนไทยหลายคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและยังมีปัญหายืมกู้เงินธนาคารอีกด้วย การเก็บออมงานจะเกิดขึ้นยากมาก เมื่อทุกอย่างเกิดจากการใช้จ่ายมากเกินไป ทำให้ปัญหานี้ยังไม่หมดไปในในสังคมไทยง่ายๆ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  ufa168

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น