ระบบการทำฟาร์มที่หลากหลายเป็นศูนย์กลางของขบวน การเกษตร เพื่อการอยู่รอดแบบปฏิรูปในปัจจุบัน แต่แนวความคิดนี้ยังห่างไกลจากความใหม่ หลายร้อยปีมาแล้วที่ชนพื้นเมืองอเมริกันปลูกพืชมากกว่าหนึ่งชนิดร่วมกันในแนวปฏิบัติที่เรียกว่าการปลูกพืชผสมผสาน การปลูกพืชผสมผสานขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันซึ่งลักษณะทางกายภาพของพืชแต่ละชนิดช่วยเสริมซึ่งกันและกันและปรับปรุงสุขภาพและการเจริญเติบโตของกันและกัน

การปลูกพืชร่วมที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการปลูกพืชผลที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันและแข่งขันกันเพื่อทรัพยากรน้อยที่สุด เมื่อทำอย่างถูกต้อง แนวปฏิบัตินี้สามารถปรับปรุงผลผลิตพืชผล ความคงตัวของผลผลิตพืชผลเมื่อเวลาผ่านไป และสุขภาพดินโดยรวม การผสมข้ามพันธุ์สามารถช่วยจัดการศัตรูพืชได้ตามธรรมชาติ ลดวัชพืช แมลง และโรคต่างๆ

การเกษตร เพื่อประโยชน์ในระยะยาว

ระบบการทำฟาร์มที่หลากหลายเป็นศูนย์กลางของขบวน การเกษตร เพื่อการอยู่รอดแบบปฏิรูปในปัจจุบัน แต่แนวความคิดนี้ยังห่างไกลจากความใหม่ 
ระบบการทำฟาร์มที่หลากหลายเป็นศูนย์กลางของขบวน การเกษตร เพื่อการอยู่รอดแบบปฏิรูปในปัจจุบัน แต่แนวความคิดนี้ยังห่างไกลจากความใหม่ 

การทำเกษตรเป็นงานพื้นบ้านที่ทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้อย่างพออยู่พอกิน สามารถกระจายรายได้ส่งออก ค้าขายเป็นกำไรเราตระหนักดีว่าที่ดินมีทรัพยากรจำกัด ดังนั้นเมื่อเราทำฟาร์ม เพาะปลูก และรวบรวมอาหาร เรามักจะเอาเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นและไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ เรามีแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อนเพื่อให้ที่ดินสามารถเติมเต็มสิ่งที่เราได้ดำเนินการไป ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ โอกาสทางการศึกษา

และความช่วยเหลือด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โครงการริเริ่มด้านอาหารและการเกษตรของชนพื้นเมืองหวังว่าจะช่วยชุมชนชาวอเมริกันพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกาสร้างระบบอาหารที่มีสุขภาพดีขึ้น ความคิดริเริ่มดำเนินการผ่าน University of Arkansas ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการสอนการศึกษาด้านการเกษตรและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวอเมริกันพื้นเมืองที่คาดหวัง เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและการฝึกอบรมด้านการเกษตร ในขณะเดียวกันก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำฟาร์มแบบพื้นเมืองและโภชนาการ

อย่างไรก็ตามการทำเกษตรกรรมมีมาแต่อดีตแล้ว เป็นการอยู่ตามมีตามเกิดในรูปแบบธรรมชาติ การนำที่ดินมาทำไร่ทำสวนทำให้การเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นเพราะมีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลูกขึ้นเอง ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีเร่งผลผลิตมากมายทำให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

การให้คำแนะนำแนะแนวทางให้กับเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นการพัฒนาการการเกษตรเด็กรุ่นใหม่คิดค้นสิ่งดีๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาชุมชนการเกษตรซึ่งเป็นเรื่องที่ดี การเกษตรกรรมมีหลายรูปแบบมีการปลูกผัก ปลูกต้นไม้ที่ให้ผล ปลูกข้าว หรือการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ หมู เป็นต้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ทิ้งพื้นที่เล็กไว้ให้ต้องเปล่าประโยชน์ เพราะไม่ว่าจะมีพื้นที่น้อยหรือมากนั้นการทำเกษตรเล็กก็ให้ผลตอบแทนและลดค่าใช่จ่ายไม่มาก็น้อยเช่นกัน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  ufa168

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น