ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นวัสดุที่มีอยู่บนโลกที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้ผู้คนมีชีวิตอยู่และตอบสนองความต้องการของพวกทรัพยากรธรรมชาติอาจเป็นสารธรรมชาติที่มนุษย์ใช้ ซึ่งรวมถึงน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ โลหะ หิน ทราย อากาศแสงแดด ดิน และน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติอาจรวมถึงสัตว์ นก ปลา และพืชพรรณ อาหาร เชื้อเพลิง และวัตถุดิบในการผลิตล้วนทำมาจากทรัพยากรธรรมชาติ พืชและสัตว์เป็นอาหารที่มนุษย์บริโภค ความร้อน แสง และพลังงานมาจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน

ทรัพยากรธรรมชาติยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของทั่วไป เช่น แปรงสีฟัน กล่องอาหารกลางวันและเสื้อผ้า รถยนต์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ อากาศ แสงแดด น้ำ พืช สัตว์ ดิน หิน และเชื้อเพลิงฟอสซิล ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่หลากหลายรูปทรงและขนาด 

พวกเขาสามารถเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ รวมทั้งสามารถเป็นได้ทั้งอินทรีย์และอนินทรีย์ พวกมันอาจเป็นโลหะหรืออโลหะเช่นกัน ทรัพยากรธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก – ทรัพยากรพลังงานทดแทนและทรัพยากรที่ไม่หมุนเวียน

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นวัสดุที่มีอยู่บนโลกที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้ผู้คนมีชีวิตอยู่และตอบสนองความต้องการของพวกทรัพยากรธรรมชาติ

ความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้คือทรัพยากรที่ไม่สามารถเติมเต็มได้เมื่อหมดแล้วหรือไม่สามารถกู้คืนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เชื้อเพลิงฟอสซิลและแร่ธาตุเป็นตัวอย่างของทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ เนื่องจากในขณะที่พวกมันก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติผ่านกระบวนการที่เรียกว่าวัฏจักรหิน

กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายพันปี ทำให้ไม่สามารถหมุนเวียนได้ หากทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้มาจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีชีวิต จะเรียกว่าทรัพยากรอนินทรีย์ แร่ ลม ​​ดิน ดิน และหินเป็นตัวอย่าง ทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้มาจากสิ่งมีชีวิต จัดเป็นทรัพยากรอินทรีย์ที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้

ทรัพยากรธรรมชาติมีไว้เพื่อรองรับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ปฏิสัมพันธ์นี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษย์อีกด้วย มีสามวิธีที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงอาหาร การดำรงชีวิต และการเคลื่อนย้าย

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นเดียวกับอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ปลาน้ำจืดและปลาทะเล เมล็ดพืชและถั่ว ยารักษาโรค สมุนไพร และพืช พวกเขายังรวมถึงน้ำสำหรับสุขาภิบาลและใช้ในบ้านตลอดจนน้ำดื่ม จานเซรามิก, เครื่องเงิน, กระป๋อง, ภาชนะใส่นม, กระดาษและถ้วยพลาสติกล้วนสร้างขึ้นจากวัตถุดิบที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติ

โลกมีทรัพยากรมากมายซึ่งบางส่วนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ มนุษย์ขาดทักษะและเทคโนโลยีในการสกัดและใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบางอย่าง เช่น ก๊าซหายากและวัสดุกัมมันตภาพรังสีบางชนิด เป็นผลให้ทรัพยากรเหล่านี้ถูกจัดประเภทเป็นทรัพยากรสต็อกที่จะใช้ในอนาคต ประเทศส่วนใหญ่ประสบกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยการสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ โครงการพัฒนาเหล่านี้ต้องการทรัพยากรจำนวนมาก

เช่น ที่ดิน พลังงาน น้ำ และทรัพยากรมนุษย์ ในบางกรณี การพัฒนาได้รุกล้ำเข้าไปในป่าไม้หรือพื้นที่คุ้มครอง และนำไปสู่การทำลายพืชพรรณและสัตว์ป่าที่สำคัญ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องควบคุมการพัฒนาเพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรที่จำกัดและใกล้สูญพันธุ์มากเกินไป

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  จีคลับ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น