ห้องสมุด สำหรับหนอนหนังสือ

ห้องสมุด สาธารณะยังคงเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาและการพึ่งพาตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกวัยและทุกภูมิหลัง พวกเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลของชุมชน ห้องสมุดหลายแห่งเสนอโปรแกรมต่างๆ เช่น ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) การช่วยทำการบ้าน โปรแกรมหลังเลิกเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์ข้อมูลงาน ความช่วยเหลือสำหรับผู้อพยพใหม่ โปรแกรมการรู้หนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย มากกว่า. เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนดังกล่าว ห้องสมุดสาธารณะจะรวบรวมและให้ข้อมูลที่มีอยู่ในหลายรูปแบบ

ห้องสมุด สาธารณะจำเป็นต้อสังคม

ห้องสมุด สาธารณะยังคงเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาและการพึ่งพาตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกวัยและทุกภูมิหลัง พวกเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้
ห้องสมุด สาธารณะยังคงเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาและการพึ่งพาตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกวัยและทุกภูมิหลัง พวกเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้

ห้องสมุด สาธารณะจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสื่อต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและเสรี ห้องสมุดสาธารณะเป็นศูนย์กลางข้อมูลในท้องถิ่นที่ทำให้ผู้ใช้ความรู้และข้อมูลทุกประเภทพร้อมใช้ จัดตั้งขึ้น สนับสนุน และได้รับทุนจากชุมชน ไม่ว่าจะผ่านรัฐบาลท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือผ่านองค์กรชุมชนในรูปแบบอื่น ให้การเข้าถึงความรู้ ข้อมูล และผลงานจินตนาการผ่านทรัพยากรและบริการที่หลากหลาย

มีให้อย่างเท่าเทียมกันสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ อายุ เพศ ศาสนา ภาษา ความทุพพลภาพ สถานะการจ้างงาน และความสำเร็จทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลของแต่ละกลุ่มเหล่านี้ ความสำคัญของห้องสมุดสาธารณะในสังคมของเราในปัจจุบันได้รับการเน้นย้ำโดยแนวโน้มที่บรรจบกันจำนวนหนึ่งซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของการลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ดังนั้น ห้องสมุดสาธารณะจึงต้องเป็นเชิงรุก มีชีวิตชีวา และทันต่อการพัฒนาล่าสุดในการเผยแพร่ข้อมูล

เพื่อรักษาความเกี่ยวข้องและให้ทันกับความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของผู้ใช้ห้องสมุด ห้องสมุดสาธารณะจึงควรสามารถจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ได้ สดใสและทันกับการพัฒนาล่าสุดในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อรักษาความเกี่ยวข้องและให้ทันกับความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของผู้ใช้ห้องสมุด ห้องสมุดสาธารณะจึงควรสามารถจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ได้ สดใสและทันกับการพัฒนาล่าสุดในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อรักษาความเกี่ยวข้องและให้ทันกับความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของผู้ใช้ห้องสมุด

ข้อมูลต้องการความคาดหวังจากห้องสมุดสาธารณะโดยผู้ใช้แสดงถึงมาตรฐานก่อนการซื้อ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ข้อมูลจริงที่ได้รับจากห้องสมุดสาธารณะแสดงถึงการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ ดังนั้นเมื่อทรัพยากรข้อมูลที่ได้รับจากห้องสมุดสาธารณะต่ำกว่าความคาดหวังของข้อมูล ผู้ใช้จะไม่พอใจและรองวีซ่า แหล่งข้อมูลห้องสมุดจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ ไอซีที และอื่นๆ ความพร้อมใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยเพิ่มความสามารถของห้องสมุดสาธารณะในการให้บริการที่จำเป็นแก่ผู้ใช้ ดังนั้นการรวมตัวแปรทั้งสามจะทำให้เกิดความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  จีคลับ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น