ศาลโลก คือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)ซึ่งเป็นองค์กรตุลาการหลักของสหประชาชาติ (UN ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยกฎบัตร ของสหประชาชาติ และเป็นองค์กรเดียวของสหประชาชาติที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ ที่นั่งอยู่ที่ Peace Palace ในกรุงเฮก (เนเธอร์แลนด์) ศาลโลกมีผู้พิพากษาสิบห้าคนซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลาเก้าปีโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและ คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติ ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

ฉพาะสมาชิกของสหประชาชาติและรัฐอื่นๆ ที่เข้าเป็นภาคีกับกฎเกณฑ์ของศาล หรือที่ยอมรับเขตอำนาจศาลเท่านั้นจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของคดีที่โต้แย้งได้ บทบาทของศาลโลกคือการแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐเหล่านั้น คำพิพากษาที่ออกโดยศาลถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคู่กรณี ดังนั้นจึงไม่มีการอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม คำตัดสินอาจมีการตีความหรือแก้ไขเมื่อมีการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ ศาลโลกใช้สนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ ขนบธรรมเนียมสากล หลักการทั่วไปของกฎหมาย

อาจขอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของกิจกรรม กระบวนการให้คำปรึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อศาลโลกออกความเห็นที่ปรึกษาในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ความคิดเห็นของศาลโลกไม่มีผลผูกพัน ดังนั้นหน่วยงาน หน่วยงาน หรือองค์กรที่ร้องขออาจใช้หรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม มีเครื่องมือและข้อบังคับระหว่างประเทศบางประการที่ระบุว่าความเห็นของที่ปรึกษามีผลผูกพัน

ศาลโลก คือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)ซึ่งเป็นองค์กรตุลาการหลักของสหประชาชาติ (UN ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยกฎบัตร ของสหประชาชาติ

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสันติภาพ ศาลโลก

เพื่อช่วยคนรุ่นหลังให้รอดพ้นจากหายนะของสงคราม ซึ่งสองครั้งในชีวิตของเราได้นำความโศกเศร้ามาบอกเล่า แก่มวลมนุษยชาติ”  คณะมนตรีความมั่นคงเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ แม้ว่าองค์กรอื่นๆ เช่น สมัชชาใหญ่และสำนักเลขาธิการจะมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางอาวุธ

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2488 สหประชาชาติได้เป็นพยานและเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาในความสัมพันธ์ระดับโลก มันงอกออกมาจากซากปรักหักพังของสงครามโลกครั้งที่สองและทนต่อหลายปีที่ผ่านมาโดยถูกคุกคามด้วยนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นและความขัดแย้งในภูมิภาคมากมาย ทุกวันนี้สันติภาพและความมั่นคงไม่ได้ถูกมองในแง่ของการไม่มีความขัดแย้งทางทหารอีกต่อไป 

ผลประโยชน์ร่วมกันของทุกคนยังได้รับผลกระทบจากความยากจน ความหิวโหย ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม สถาบันประชาธิปไตยที่อ่อนแอ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งมักเป็นหัวใจสำคัญของความตึงเครียดระดับชาติและระดับนานาชาติ หกกลุ่มที่คุกคามสันติภาพและความมั่นคงในปัจจุบัน ได้แก่ ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความยากจน โรคติดเชื้อ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งระหว่างรัฐ ความขัดแย้งภายใน รวมถึงสงครามกลางเมือง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และความโหดร้ายขนาดใหญ่อื่นๆ นิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี อาวุธเคมีและชีวภาพ การก่อการร้าย กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  แทงบอลออนไลน์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น