การฝึกวิชาชีพ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสายอาชีวะ

การฝึกวิชาชีพ อาชีวศึกษาเป็นทางเลือกการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเส้นทางของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เป็นเส้นทางที่ถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานในอาชีพที่กำหนด มีการประสานงานกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นส่วนสำคัญของระบบการศึกษา แม้ว่าการศึกษาในวิทยาลัยมักจะให้ความรู้ทางทฤษฎีหรือความรู้กว้างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับวิชาชีพต่างๆ ในสาขาใดสาขาหนึ่งได้ การฝึกอบรมสายอาชีพจะสอนนักเรียนให้มีทักษะและความรู้ที่แม่นยำซึ่งจำเป็นต่อการทำงานฝีมือ ทักษะทางเทคนิค หรือการค้าเฉพาะ เช่น ประปาหรือทำอาหาร

การศึกษาระดับวิทยาลัยมักรวมหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชาที่อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาเอกของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาอาจไม่ได้ใช้ในอาชีพของตน ในทางกลับกัน โรงเรียนอาชีวศึกษาข้ามการศึกษาทางวิชาการแบบกว้างประเภทนี้และให้ความรู้และคำแนะนำโดยตรงสำหรับสาขาวิชาหรือตำแหน่งเฉพาะแทน

การศึกษาประเภทอาชีวศึกษาได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียน “พร้อมทำงาน” เมื่อสำเร็จการศึกษา ให้การศึกษาเชิงปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะเฉพาะด้านอุตสาหกรรมที่ทำให้พวกเขาก้าวเข้าสู่อาชีพของคุณและเริ่มต้นได้ทันที คุณสมบัติที่สำคัญของอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมคือการฝึกอบรมในห้องเรียนรวมกับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดในสาขาของตนและวิธีดำเนินการตามหน้าที่การค้าของตน

การฝึกวิชาชีพ อาชีวศึกษาเป็นทางเลือกการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเส้นทางของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เป็นเส้นทางที่ถ่ายทอดทักษะและความรู้

การฝึกวิชาชีพ สำคัญต่ออนาคต

มีหลักสูตรอาชีวศึกษาสำหรับการประกอบอาชีพที่หลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกเส้นทางการศึกษาประเภทนี้สำหรับการฝึกอบรมด้านเทคนิคเพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับสาขาสร้างสรรค์ต่างๆ ด้วยวิธีนี้ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า การถ่ายภาพ ศิลปะการทำอาหาร การออกแบบแฟชั่น การออกแบบภายใน หรือความงาม โรงเรียนอาชีวศึกษายังจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับธุรกิจการค้าจริงหลายอย่างที่จำเป็นต่อการทำงานของสังคม เช่น การก่ออิฐ ช่างไม้

การทำความร้อนและการปรับอากาศ การซ่อมรถยนต์ การประปาหรืองานไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถให้วิธีการสำหรับการเรียนรู้สาขาวิชาชีพบางอย่าง เช่น การทำบัญชี การช่วยเหลือทางการแพทย์ หรือการรายงานของศาล ระบบอาชีวศึกษาประกอบด้วยการตั้งค่าที่หลากหลายสำหรับนักเรียนเพื่อดำเนินการศึกษา อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของนักเรียนการค้าที่วางแผนจะเข้าร่วม

แต่การฝึกอบรมสายอาชีพสามารถทำได้ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน:โรงเรียนอาชีวศึกษาหรือการค้า โรงเรียนมัธยมเทคนิค วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับมัธยมปลาย การฝึกปฏิบัติงานจริง ฝึกงาน หลักสูตรแบบสแตนด์อโลน แม้ว่าจะยังไม่พบเห็นได้ทั่วไป แต่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบางแห่งเริ่มรวมโปรแกรมอาชีวศึกษาเข้ากับข้อเสนอด้านการศึกษานอกเหนือจากตัวเลือกทางวิชาการแบบดั้งเดิม

การฝึกอบรมสายอาชีพมีคุณสมบัติที่สำคัญบางอย่างที่แตกต่างจากการศึกษาเชิงวิชาการ เมื่อคุณดูการศึกษาอย่างเป็นทางการกับประสบการณ์ภาคปฏิบัติ คุณจะเห็นว่าการฝึกอบรมในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นทางการนั้นรวมถึงการศึกษาในห้องเรียนจำนวนมากซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ที่มักจะคลุมเครือหรือตามทฤษฎี อาจครอบคลุมหลายวิชา รวมทั้งวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกอย่างเต็มที่ การฝึกอาชีพมีความแตกต่างกันเพราะเน้นที่ประสบการณ์จริงแทนการฝึกปฏิบัติจริง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  จีคลับ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น